Coupli Your Coupleguard.. LOGO

Láska v moderním světě

Co je to láska?    3. část

„Jediná věc, která nikdy nevyjde z módy, je láska.“ (Sarah Jessica Parker jako Carrie Bradshaw v Sexu ve městě)

Nejnovější společenský vývoj však jasně dává najevo, nakolik je tento ideál puritánský: polyamorní vztahy jsou dnes frekventovaným námětem i v mainstreamových médiích; že jen láska nestačí, ilustrují nelichotivé statistiky rozpadovosti vztahů i manželství; ženy jsou dnes sice mnohdy stigmatizovány za své rozhodnutí nemít děti, i v tomto případě jde ale o stále diskutovanější téma. Hybatelem změn je rovněž dlouhodobá snaha nejen queer komunity získat právo na manželství a zbavit se genderových předsudků a stereotypů, které se manželství dosud částečně drží – že je muž dominantní a vydělává, že je žena hospodyní a pečovatelkou, jež se podřídí kariérním ambicím partnera, a že jedině spojením muže a ženy může vzniknout zdravé rodinné prostředí.

„Láska je láska“, tak zní slogan podporující stejnopohlavní sňatky, který odkazuje na jednoduchou pravdu, že láska je nám všem, nehledě na věk, rasu, sexualitu či vyznání, společná. Cílem výše uvedených odstavců ale bylo poukázat přinejmenším na to, že se podoby lásky, společně s přidruženými pojmy jako rodina či sexualita, neustále proměňují.

Definici po mně nechtějte

Biologický determinismus a konstruktivistické teorie patří mezi nejčastější způsoby, jak lásku odborně uchopit. U některých teoretiků stojí v příkrém protikladu, jindy jsou sloučeny do komplexnějšího celku – ať tak či onak, univerzální definici na lásku nenaleznou. Jedním ze základních rysů lásky je totiž její neredukovatelnost a nevyslovitelnost. Zpravidla ji nezdůvodňujeme, a pokud ano, sklouzáváme ke klišé a slova se zdají být nedostatečná. Přestože postupně kumulujeme vědomosti o jejích příčinách a důsledcích, její esence zůstává nepostižitelná.

„Možná to znamená víc. Něco, čemu nemůžeme ještě porozumět. Možná, že je to nějaký důkaz nebo artefakt vyšší dimenze, kterou my nemůžeme vědomě vnímat. Jsem zkrátka přes hlubiny vesmíru přitahována k někomu, koho jsem neviděla 10 let a o kom vím, že je nejspíš mrtvý. Láska, to je jediná věc, u které jsme schopni vnímat, že přesahuje čas a prostor. Možná, že bychom ji měli prostě věřit, i když ji ještě nerozumíme.“ (Anne Hathaway jako Brand ve filmu Interstellar)

Žijeme-li dnes v epoše, která klade důraz na individualismus, autenticitu a jedinečnost každého člověka, měli bychom jedním dechem také dodat, že i láska nabývá nekonečných podob. I proto je důležité ve vztahu sdílet svou perspektivu a vnímat odlišnost jiné.

Právě s tím Vám může pomoct párová aplikace Couplii, vyvinutá pro udržení dlouhodobých vztahů. Nainstalujte si ji již dnes, aby vám pomohla chránit drahocenný vztah a pečovat o něj.


Co je to láska? – 1. část
Co je to láska? – 2. část

sex_couplii

Vývoj aplikace

Ela Logo

Autor a partner