Coupli Your Coupleguard.. LOGO

PŘEDSTAVUJEME VÁM

Couplii fond ochrany vztahu a rodiny

Rozchody a rozvody způsobují dopady nejen na duševní zdraví, ale i na zdraví fyzické a ekonomické. Dramaticky ovlivňují život a fungování nejen obou jedinců, ale celé rodiny.  Každý rok zažije v České republice rozvod svých rodičů více než 30 tisíc nezletilých.

Rozvodem si prošli i zakladatelé projektu Couplii, Petr J. Kadidlo a Lenka Vacková. A díky této zkušenosti si o to více uvědomují, jak VZTAHY – ZDRAVÍ – EKONOMICKÁ STABILITA RODINY ovlivňují štěstí člověka v rodině.

Petr s Lenkou během 11 let úspěšně rozvinuli komplexní ekosystém péče o zaměstnance všech typů firem či organizací v ČR a SR ELA – Employer Life Assistant. Výstupy ELA odborníků (psychologové, lékaři, právníci, mediátoři, finanční experti a další) jednoznačně prokazují, jak extrémně negativní dopady mají nefungující vztahy na život člověka.

A protože klíčem ke změně je edukace, rozhodli se založit nadační fond Couplii fond ochrany vztahu a rodiny, s jehož pomocí chtějí snížit míru rozchodů, rozvodů a počet dětí v neúplných rodinách.

CÍLE NADAČNÍHO FONDU:

🧡 Změna a vysvětlování musí začít právě u dětí a mladistvých, děti nemají zdravé vzorce v rodinách, ani okolí

🧡 Edukace rodičů a jednotné výchově, pevném bodu pro dítě, správná komunikace o partnerovi před dítětem

🧡 Edukace populace o nejvyšší hodnotě a nejvyšší závažnosti, kterou představuje vztah/rodina

🧡 Edukace v čem spočívají skutečná nebezpečí ve vztahu a na jakých principech vztah funguje

🧡 Edukace jak si ochránit vztah a zajistit, aby byl šťastný a funkční

🧡 Edukace pro školy pod vedením dětských psychologů, kvalifikovaných vztahových terapeutů

🧡 Besedy pro páry zábavnou formou – edukace s kvalifikovanými párovými terapeuty

🧡 Online webináře a projekty ,,Zamysli se, než …“ /Než se rozhodneš nebýt single, Než se rozhodnete žít spolu, Než se rozhodnete mít dítě/

🧡 Sociální sítě nejsou jen pro zábavu, ale dají se využít i na edukaci

Sledujte Couplii fond ochrany vztahu a rodiny

Rodiče jsou od sebe, před nimi je dítě, které drží roztrhnutý papír s fotografií domu.

Vývoj aplikace

Ela Logo

Autor a partner